Lao - ພາສາລາວ


English Lao dictionary / ວັດຈະນານຸກົມ ພາສາອັງກິດ-ພາສາລາວFrench Lao dictionary / Dictionnaire Français Laotien / ວັດຈະນານຸກົມ ພາສາຝຣັ່ງ-ພາສາລາວHindi Lao dictionary / हिन्दी लाओ शब्दकोश / ວັດຈະນານຸກົມ ພາສາຮິນດິ-ພາສາລາວHmong Lao dictionary / Hmong-Lao ntawv lus / ວັດຈະນານຸກົມ ພາສາມົ້ງ-ພາສາລາວIndonesian Lao dictionary / Kamus Indonesia-Laos / ວັດຈະນານຸກົມ ພາສາອິນໂດເນເຊຍ-ພາສາລາວKorean Lao dictionary / 한국어-라오어 사전 / ວັດຈະນານຸກົມ ພາສາເກົາຫຼີ-ພາສາລາວLao Chinese Simplified dictionary / ວັດຈະນານຸກົມ ພາສາລາວ-ພາສາຈີນ / 老挝语 - 中文(简体) 字典Lao Malay dictionary / ວັດຈະນານຸກົມ ພາສາລາວ-ພາສາມາເລ / Kamus Lao MelayuLao Russian dictionary / ວັດຈະນານຸກົມ ພາສາລາວ-ພາສາຣັດເຊຍ / Лаосско-Русский словарьLao Thai dictionary / ວັດຈະນານຸກົມ ພາສາລາວ-ພາສາໄທ / ลาว ภาษาไทยพจนานุกรมLao Turkish dictionary / ວັດຈະນານຸກົມ ພາສາລາວ-ພາສາເຕີກິສ / Laoca Türkçe SözlükLao Vietnamese dictionary / ວັດຈະນານຸກົມ ພາສາລາວ-ພາສາວຽດນາມ / Từ Điển Lào-ViệtLao dictionary / / ວັດຈະນານຸກົມ -ພາສາລາວ